Centrum Duurzaam Groen

Jaaroverzicht 2023

Voorwoord

Beste lezer,

Het duurzaam inrichten en afvalarm onderhouden van de openbare, groene ruimte en particuliere tuinen in Limburg vraagt heel wat kennis en ervaring. Er is nood aan waardevol, klimaatbestendig groen om de klimaatverandering het hoofd te bieden en de biodiversiteit te verhogen.  Kennisoverdracht naar professionals, lokale besturen  en particulieren is belangrijker dan ooit.

Centrum Duurzaam Groen ondersteunt professionals uit de groensector, lokale besturen en particulieren via vorming, praktijk workshops, advies, inrichtingsplannen, samenwerkingen en concrete projecten. Zo creëren we samen een aangename omgeving waarin het fijn leven is, nu en in de toekomst.

Veel leesgenot

Marleen Schepers
Voorzitter Centrum Duurzaam Groen vzw

2023 in cijfers

stats icon voor Vormingsmomenten professionals 187

Vormingsmomenten professionals

187
stats icon voor Workshops en infosessies voor het grote publiek 128

Workshops en infosessies voor het grote publiek

128
stats icon voor Workshops voor scholen 99

Workshops voor scholen

99
stats icon voor Geplante klimaatbomen 1.570

Geplante klimaatbomen

1.570
stats icon voor Groenontwerpen 6

Groenontwerpen

6
stats icon voor Amberadviezen 30

Amberadviezen

30

Over Centrum Duurzaam Groen

Van bij haar oprichting in 2009 door de Hogeschool PXL, provincie Limburg, De Winning en Limburg.net zet Centrum Duurzaam Groen vzw zich in voor een duurzame groene leef- en werkomgeving. Dit komt de natuurwaarde van het aanwezige groen ten goede en vormt een belangrijke impuls voor de biodiversiteit, die het vaak moeilijk heeft, zeker in dichtbevolkte gebieden. Een slim ingerichte, ecologische omgeving is ook weerbaarder tegen de klimaatverandering en helpt de gevolgen ervan te temperen.

Centrum Duurzaam Groen verzamelt en ontwikkelt kennis en geeft deze door via vorming en advies. Daarnaast zetten we ook voorbeeldprojecten op. Om haar missie te kunnen waarmaken, werkt Centrum Duurzaam Groen intensief samen met partners, stakeholders, lokale overheden en andere belanghebbenden. We handelen steeds met respect voor onze eigen medewerkers en kiezen waar mogelijk voor sociale tewerkstelling.

Partners

Ruimte voor bomen