Centrum Duurzaam Groen

Jaaroverzicht 2022

Voorwoord

Beste lezer,

Kennis delen over het duurzaam inrichten van de openbare ruimte blijft een van de speerpunten van de werking van Centrum Duurzaam Groen. Na de coronaluwte zaten we in 2022 weer op kruissnelheid wat vormingen en opleidingen betreft. Daarnaast staan we overheden, organisaties, scholen en bedrijven nog steeds bij met advies en het ontwerpen en inrichten van ecologisch, afvalarm groen. Klimaatadaptatie wordt daarbij een steeds belangrijker aandachtspunt, wat o.a. resulteerde in nieuwe projecten rond groendaken en groengevels en de klimaattuincoaches. Hiervoor werken we intensief samen met gedreven partners, waaronder provincie Limburg.

Veel leesgenot

Marleen Schepers
Voorzitter Centrum Duurzaam Groen vzw

2022 in cijfers

stats icon voor Vormingsmomenten 217

Vormingsmomenten

217
stats icon voor Deelnemers vormingen 1.210

Deelnemers vormingen

1.210
stats icon voor Geplante klimaatbomen 1.739

Geplante klimaatbomen

1.739
stats icon voor Groenontwerpen 6

Groenontwerpen

6
stats icon voor Amberadviezen 39

Amberadviezen

39

Over Centrum Duurzaam Groen

Van bij haar oprichting in 2009 door de Hogeschool PXL, provincie Limburg, De Winning en Limburg.net zet Centrum Duurzaam Groen vzw zich in voor een duurzame groene leef- en werkomgeving. Dit komt de natuurwaarde van het aanwezige groen ten goede en vormt een belangrijke impuls voor de biodiversiteit, die het vaak moeilijk heeft, zeker in dichtbevolkte gebieden. Een slim ingerichte, ecologische omgeving is ook weerbaarder tegen de klimaatverandering en helpt de gevolgen ervan te temperen.

Centrum Duurzaam Groen verzamelt en ontwikkelt kennis en geeft deze door via vorming en advies. Daarnaast zetten we ook voorbeeldprojecten op. Om haar missie te kunnen waarmaken, werkt Centrum Duurzaam Groen intensief samen met partners, stakeholders, lokale overheden en andere belanghebbenden. We handelen steeds met respect voor onze eigen medewerkers en kiezen waar mogelijk voor sociale tewerkstelling.

Contactinfo

 

Troisdorflaan 19 - 3600 Genk

info@centrumduurzaamgroen.be
089 44 90 25
www.centrumduurzaamgroen.be

BTW: BE0812 690 546
RPR: Antwerpen, Afdeling Tongeren

Partners

Vorming

Centrum Duurzaam Groen verzamelt, ontwikkelt en deelt kennis rond het inrichten en onderhouden van ecologisch waardevol groen in onze leef- en werkomgeving.

Kortlopende opleidingen  

Ook dit jaar gaven we heel wat kortlopende opleidingen, vaak op vraag en op maat van een specifieke doelgroep. Het gaat daarbij vooral om gemeentelijke medewerkers, medewerkers in de sociale economie, bosexploitanten en groenondernemers.

De onderwerpen waren divers: werken met een kettingzaag (ECS en ECC), het onderhoud en de werking van machines voor groenonderhoud, EHBO, het herkennen van boomsoorten, natuurlijk imkeren,... Sommige van deze trainingen kaderden binnen de erkenningsregeling voor bosexploitanten.

Net zoals voorgaande jaren werkten we voor bepaalde opleidingen samen met Inverde, Syntra West, Skilliant en Eduplus.

 

Langlopende opleidingen  

Samen met PLOT organiseren we al enkele jaren de opleiding ‘houthaktechnieken met de kettingzaag’ voor de Limburgse brandweerkorpsen. In 2022 waren er 360 deelnemers.

In samenwerking met Amelior gaven we de laatste 6 sessies van in totaal 16 lesmomenten binnen de opleiding Basis Milieubeheer. Ongeveer de helft van de 41 deelnemers waren gemeentelijke medewerkers.

 

Studiedagen

Ook lezingen zijn een uitgelezen manier om kennis te delen. We gaven lezingen over de ecologische inrichting van begraafplaatsen op de studiedag ‘Funerair erfgoed’ (24 juni) en over therapeutisch groen op de studiedag ‘Groen, onze mentale boost’ (8 december).

 

Fotogalerij