Centrum Duurzaam Groen

Jaaroverzicht 2022

Voorwoord

Beste lezer,

Kennis delen over het duurzaam inrichten van de openbare ruimte blijft een van de speerpunten van de werking van Centrum Duurzaam Groen. Na de coronaluwte zaten we in 2022 weer op kruissnelheid wat vormingen en opleidingen betreft. Daarnaast staan we overheden, organisaties, scholen en bedrijven nog steeds bij met advies en het ontwerpen en inrichten van ecologisch, afvalarm groen. Klimaatadaptatie wordt daarbij een steeds belangrijker aandachtspunt, wat o.a. resulteerde in nieuwe projecten rond groendaken en groengevels en de klimaattuincoaches. Hiervoor werken we intensief samen met gedreven partners, waaronder provincie Limburg.

Veel leesgenot

Marleen Schepers
Voorzitter Centrum Duurzaam Groen vzw

2022 in cijfers

stats icon voor Vormingsmomenten 217

Vormingsmomenten

217
stats icon voor Deelnemers vormingen 1.210

Deelnemers vormingen

1.210
stats icon voor Geplante klimaatbomen 1.739

Geplante klimaatbomen

1.739
stats icon voor Groenontwerpen 6

Groenontwerpen

6
stats icon voor Amberadviezen 39

Amberadviezen

39

Over Centrum Duurzaam Groen

Van bij haar oprichting in 2009 door de Hogeschool PXL, provincie Limburg, De Winning en Limburg.net zet Centrum Duurzaam Groen vzw zich in voor een duurzame groene leef- en werkomgeving. Dit komt de natuurwaarde van het aanwezige groen ten goede en vormt een belangrijke impuls voor de biodiversiteit, die het vaak moeilijk heeft, zeker in dichtbevolkte gebieden. Een slim ingerichte, ecologische omgeving is ook weerbaarder tegen de klimaatverandering en helpt de gevolgen ervan te temperen.

Centrum Duurzaam Groen verzamelt en ontwikkelt kennis en geeft deze door via vorming en advies. Daarnaast zetten we ook voorbeeldprojecten op. Om haar missie te kunnen waarmaken, werkt Centrum Duurzaam Groen intensief samen met partners, stakeholders, lokale overheden en andere belanghebbenden. We handelen steeds met respect voor onze eigen medewerkers en kiezen waar mogelijk voor sociale tewerkstelling.

Contactinfo

 

Troisdorflaan 19 - 3600 Genk

info@centrumduurzaamgroen.be
089 44 90 25
www.centrumduurzaamgroen.be

BTW: BE0812 690 546
RPR: Antwerpen, Afdeling Tongeren

Partners

Ondersteuning gemeenten en organisaties

Centrum Duurzaam Groen adviseert en begeleidt Limburgse gemeenten en organisaties op verschillende manieren bij het duurzamer en natuurvriendelijk inrichten van het openbaar groen in onze provincie.

Sinds 2015 fungeren we als provinciaal aanspreekpunt rond de reductie van pesticiden in openbaar groen, waarbij we vragen van gemeenten en organisaties beantwoorden. Pesticidevrij beheer maakt standaard onderdeel uit van onze gratis gemeentelijke Amberadviezen. Daarnaast zijn we partner binnen het gewestelijk overleg pesticidevrij beheer van de Vlaamse Milieumaatschappij en werken we mee aan de Green Deal ‘Sportterreinen’.

 

Platform openbaar groen

Centrum Duurzaam Groen zette dit jaar zeven edities van het platform openbaar groen op touw, om de kennisuitwisseling tussen medewerkers van de Limburgse gemeenten te stimuleren.

Deze bestonden uit vormingen en excursies rond invasieve uitheemse exoten, groene begraafplaatsen, nieuwe klimaatbomen en bomenbeleid in de praktijk. In totaal namen 200 personen deel.