Centrum Duurzaam Groen jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2021

Voorwoord

Beste lezer,

Een makkelijk jaar was het niet. Dat geldt ook voor Centrum Duurzaam Groen. Met name de vele vormingen die we geven of waar we aan meewerken, waren onderhevig aan de coronamaatregelen. Toch wisten we ook in 2021 weer heel wat mensen, zowel particulieren, gemeentebesturen als professionals uit de groensector, te bereiken met onze boodschap. En die is meer dan ooit dat we allemaal baat hebben bij een natuurlijke, gezonde leefomgeving. Een doel dat we, samen met vele partners, onvermoeid blijven nastreven.   

Veel leesgenot

Filip Vanlommel
Voorzitter Centrum Duurzaam Groen vzw

2021 in cijfers

stats icon voor vormingsmomenten 213

vormingsmomenten

213
stats icon voor deelnemers vormingen  1264

deelnemers vormingen

1264
stats icon voor geplante klimaatbomen  1321

geplante klimaatbomen

1321
stats icon voor groenontwerpen 6

groenontwerpen

6
stats icon voor AMBER-adviezen met rapport aan gemeenten 17

AMBER-adviezen met rapport aan gemeenten

17
stats icon voor workshops voor particulieren 104

workshops voor particulieren

104

Werken aan een groene, kwalitatieve leefomgeving

stats icon voor Workshops lagere scholen 110

Workshops lagere scholen

110
stats icon voor Nieuwe Kringloopkrachten 10

Nieuwe Kringloopkrachten

10

Over Centrum Duurzaam Groen

Over Centrum Duurzaam Groen

Van bij haar oprichting in 2009 door de Hogeschool PXL, provincie Limburg, De Winning en Limburg.net zet Centrum Duurzaam Groen vzw zich in voor een duurzame groene leef- en werkomgeving. Dit komt de natuurwaarde van het aanwezige groen ten goede en vormt een belangrijke impuls voor de biodiversiteit, die het vaak moeilijk heeft, zeker in dichtbevolkte gebieden. Een slim ingerichte, ecologische omgeving is ook weerbaarder tegen de klimaatveranderingen en helpt de gevolgen ervan te temperen.

Centrum Duurzaam Groen verzamelt en ontwikkelt kennis en geeft deze door via vorming en advies. Daarnaast zetten we ook voorbeeldprojecten op. Om haar missie te kunnen waarmaken, werkt Centrum Duurzaam Groen intensief samen met partners, stakeholders, lokale overheden en andere belanghebbenden. We handelen steeds met respect voor onze eigen medewerkers en kiezen waar mogelijk voor sociale tewerkstelling.

Contactinfo

Centrum Duurzaam Groen

Troisdorflaan 19 - 3600 Genk

info@centrumduurzaamgroen.be
089 44 90 25
www.centrumduurzaamgroen.be

BTW: BE0812 690 546
RPR: Antwerpen, Afdeling Tongeren

Partners

Vorming