Centrum Duurzaam Groen jaaroverzicht

Jaaroverzicht 2021

Voorwoord

Beste lezer,

Een makkelijk jaar was het niet. Dat geldt ook voor Centrum Duurzaam Groen. Met name de vele vormingen die we geven of waar we aan meewerken, waren onderhevig aan de coronamaatregelen. Toch wisten we ook in 2021 weer heel wat mensen, zowel particulieren, gemeentebesturen als professionals uit de groensector, te bereiken met onze boodschap. En die is meer dan ooit dat we allemaal baat hebben bij een natuurlijke, gezonde leefomgeving. Een doel dat we, samen met vele partners, onvermoeid blijven nastreven.   

Veel leesgenot

Filip Vanlommel
Voorzitter Centrum Duurzaam Groen vzw

2021 in cijfers

stats icon voor vormingsmomenten 213

vormingsmomenten

213
stats icon voor deelnemers vormingen  1264

deelnemers vormingen

1264
stats icon voor geplante klimaatbomen  1321

geplante klimaatbomen

1321
stats icon voor groenontwerpen 6

groenontwerpen

6
stats icon voor AMBER-adviezen met rapport aan gemeenten 17

AMBER-adviezen met rapport aan gemeenten

17
stats icon voor workshops voor particulieren 104

workshops voor particulieren

104

Werken aan een groene, kwalitatieve leefomgeving

stats icon voor Workshops lagere scholen 110

Workshops lagere scholen

110
stats icon voor Nieuwe Kringloopkrachten 10

Nieuwe Kringloopkrachten

10

Over Centrum Duurzaam Groen

Over Centrum Duurzaam Groen

Van bij haar oprichting in 2009 door de Hogeschool PXL, provincie Limburg, De Winning en Limburg.net zet Centrum Duurzaam Groen vzw zich in voor een duurzame groene leef- en werkomgeving. Dit komt de natuurwaarde van het aanwezige groen ten goede en vormt een belangrijke impuls voor de biodiversiteit, die het vaak moeilijk heeft, zeker in dichtbevolkte gebieden. Een slim ingerichte, ecologische omgeving is ook weerbaarder tegen de klimaatveranderingen en helpt de gevolgen ervan te temperen.

Centrum Duurzaam Groen verzamelt en ontwikkelt kennis en geeft deze door via vorming en advies. Daarnaast zetten we ook voorbeeldprojecten op. Om haar missie te kunnen waarmaken, werkt Centrum Duurzaam Groen intensief samen met partners, stakeholders, lokale overheden en andere belanghebbenden. We handelen steeds met respect voor onze eigen medewerkers en kiezen waar mogelijk voor sociale tewerkstelling.

Contactinfo

Centrum Duurzaam Groen

Troisdorflaan 19 - 3600 Genk

info@centrumduurzaamgroen.be
089 44 90 25
www.centrumduurzaamgroen.be

BTW: BE0812 690 546
RPR: Antwerpen, Afdeling Tongeren

Partners

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Centrum Duurzaam Groen  vzw

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Troisdorflaan 19, 3600 Genk
E-mail: info@centrumduurzaamgroen.be
Ondernemingsnummer: BE0812 690 546
RPR: Antwerpen, Afdeling Tongeren

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Centrum Duurzaam Groen vzw of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Centrum Duurzaam Groen vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Centrum Duurzaam Groen vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Centrum Duurzaam Groen vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Centrum Duurzaam Groen vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Centrum Duurzaam Groen vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.