Jaaroverzicht 2019

Welkom

Beste lezer

In 2019 mocht Centrum Duurzaam Groen tien kaarsjes uitblazen. Een decennium geleden gingen Provincie Limburg, Hogeschool PXL, sociaal economiebedrijf De Winning en afvalintercommunale Limburg.net een bijzondere samenwerking aan om de groene openbare ruimte op een duurzame manier in te vullen.

Lees verder

Vormingsactiviteiten in cijfers

Vormingsactiviteiten in cijfers

stats icon voor Totaal aantal deelnemers 2436

Totaal aantal deelnemers

2436
stats icon voor Totaal aantal dagdelen 618

Totaal aantal dagdelen

618

Provinciaal aanspreekpunt

Centrum Duurzaam Groen als provinciaal aanspreekpunt

Ondertussen fungeren we voor de Limburgse gemeenten al enkele jaren als aanspreekpunt rond pesticidevrij beheer in openbaar groen. We geven hierover heel wat adviezen aan gemeenten en verbonden organisaties. Bijzondere aandacht ging daarbij uit naar sportterreinen. De eerder opgezette proefprojecten werden afgerond en we brachten de resultaten onder de aandacht van de Limburgse sportfunctionarissen. We maakten tevens een handleiding met een gedetailleerd plan van aanpak op.

Sinds 2019 mag Centrum Duurzaam Groen zich ook provinciaal aanspreekpunt voor invasieve exoten in openbaar groen noemen. We gingen van start met een contactdag op 21 mei en organiseerden ook een infosessie rond het bestrijden van Japanse duizendknoop. Reeds 10 gemeenten klopten bij ons aan voor advies. Enkele lokale besturen gingen ondertussen al over tot de bestrijding van invasieve exoten op knelpuntlocaties.

Ruimte voor bomen

Ruimte voor bomen

Steeds weer blijkt uit studies dat bomen een krachtig ‘instrument’ vormen om enerzijds de klimaatverandering te minderen en anderzijds de gevolgen ervan minder voelbaar te maken. Met name in woonkernen kunnen bomen op warme dagen het hitte-eilandeffect voelbaar verzachten. Bovendien leveren bomen nog heel wat voordelen, zoals het verminderen van fijn stof. We hadden dus meer dan voldoende redenen om in 2017 dit project rond klimaatbomen uit de grond te stampen. Inmiddels gingen alle Limburgse gemeenten en Diest het engagement aan om de komende jaren klimaatbomen aan te planten. De financiering komt uit het CO₂-fonds van Limburg.net.

Lees meer over onze klimaatbomen

Over Centrum Duurzaam Groen

Over Centrum Duurzaam Groen

Van bij haar oprichting in 2009 door de Hogeschool PXL, provincie Limburg, De Winning en Limburg.net zet Centrum Duurzaam Groen vzw zich in voor een duurzame groene leef- en werkomgeving. Dit komt de natuurwaarde van het aanwezige groen ten goede en vormt een belangrijke impuls voor de biodiversiteit, die het vaak moeilijk heeft, zeker in dichtbevolkte gebieden. Een slim ingerichte, ecologische omgeving is ook weerbaarder tegen de klimaatveranderingen en helpt de gevolgen ervan te temperen.

Centrum Duurzaam Groen verzamelt en ontwikkelt kennis en geeft deze door via vorming en advies. Daarnaast zetten we ook voorbeeldprojecten op. Om haar missie te kunnen waarmaken, werkt Centrum Duurzaam Groen intensief samen met partners, stakeholders, lokale overheden en andere belanghebbenden. We handelen steeds met respect voor onze eigen medewerkers en kiezen waar mogelijk voor sociale tewerkstelling.

Contactinfo

Troisdorflaan 19 - 3600 Genk

info@centrumduurzaamgroen.be

089 44 90 25

www.centrumduurzaamgroen.be

BTW: BE0812 690 546
RPR: Antwerpen, Afdeling Tongeren

Partners

Aanplanten klimaatbomen